Česlovo Gedgaudo

labdaros fondas

Fondas įsteigtas 1994 metais Česlovo Gedgaudo monografijai Mūsų praeities beieškant išleisti lietuvių kalba, istorinei atminčiai ir tautos papročiams gaivinti, etnologijai tyrinėti ir etnografijai propaguoti.

The Foundation was established in 1994 to publish Ceslovas Gedgaudas’ monography in Lithuanian language, to revive historical memory and national customs, to research ethnology and to promote ethnography.